Sanatorium Liebhartstal, Formanek GmbH

Telefon: 01-488 07

Faks: 01-488 07-32

E-mail: office@sanlieb.at

Strona internetowa:

Opis

Kurzzeit- und Langzeitpflege
Topics
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Szpitale wyznaniowe i prywatne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at