Schriftgröße:
Daha özel bilgiler
Ağır işitme
Duyma engeli Kendi kendine yardım
İşitme engelli insanlar için yardım malzemeleri
Sağırlık
Bakınız
Çok engellilik
Gelişimin teşvik edilmesi
Konuşma bozuklukları
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at