Види и
Дневни центри за бескућнике
Основно финансијско обезбеђење
Социјалне продавнице
Хитна финансијска помоћ
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at