Види и
Жртве злочина
Казнена евиденција
Поравнање починилац-жртва
Пуштање из затвора
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at