Специјалније информације
Деменција - самопомоћ
Становање за сенилне особе
Тренинг памћења
Види и
Геронтопсихијатрија
Помоћ у кући за психички болесне људе
Чланови породице који обављају негу
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at