Landesgericht für Strafsachen Wien

Телефон: 01-401 27-0

Сајт:

Радно време

Amtsstunden: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Parteienverkehr: Montag-Freitag 8-12 Uhr
Einlaufstelle: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Servicecenter: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Topics
Покрајински судови
Судови за младе
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at