Schriftgröße:
Glej tam
Javni domovi za starejše osebe
Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami
Začasno mesto v domu
Zagovorništvo oskrbovancev
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij
Zastopništvo stanovalcev
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at