Pozri tiež
Prepravná služba pre zdravotne postihnuté osoby
Zľavnené cestovné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at