Pozri tiež
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Sexuálne násilie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at