všeobecnejšie informácie
Ponuky na voľný čas
Pozri tiež
Bytové domy pre staré osoby
Exkurzie
Seniorské organizácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at