všeobecnejšie informácie
Ponuky na voľný čas
Pozri tiež
Exkurzie
Mládežnícke organizácie a zväzy
Terénna sociálna práca s mladistvými
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at