Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Finančná pomoc v núdzi
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at