špeciálne informácie
Postihnutie zraku – svojpomoc
Pozri tiež
Bezbariérové bývanie
Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
Knižnice
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Zľavnené cestovné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at