Neboli nájdené žiadne záznamy. Zadajte prosím nový dotaz!

špeciálne informácie
Hluchota
Nedoslýchavosť
Pomôcky pre osoby s postihnutím sluchu
Postihnutie sluchu – svojpomoc
Pozri tiež
Podpora vývoja
Poruchy reči
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at