špeciálne informácie
Seniori - svojpomoc
Pozri tiež
Bývanie pre staré osoby
Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov
Právne zastupovanie seniorov
Rekreačné zariadenia pre seniorov
Seniorské organizácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at