všeobecnejšie informácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Pozri tiež
Nepretržitá starostlivosť
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at