všeobecnejšie informácie
Tehotenstvo a pôrod
Pozri tiež
Adopcia
Tehotenstvo a pôrod
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at