These are the search results for “LGBTIQA+” which is a synonym for your search term “"homosexuál "”

všeobecnejšie informácie
Sexuologické poradenstvo
špeciálne informácie
Transsexualita - svojpomoc
Pozri tiež
Rovnocenné zaobchádzanie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at