špeciálne informácie
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Svojpomoc pri demencii
Pozri tiež
Domáca pomoc pre duševne choré osoby
Gerontopsychiatria
Poradenstvo pre opatrovníkov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at