Pozri tiež
Daňové úľavy
Rodičovský príspevok
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at