všeobecnejšie informácie
Základné finančné zabezpečenie
Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi
Sociálny úrad
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at