všeobecnejšie informácie
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Pozri tiež
Bývanie pre psychicky choré osoby
Duševné choroby
Pracovné projekty
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Rehabilitácia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at