Pozri tiež
Ochrana životného prostredia
Recyklácia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at