špeciálne informácie
Smútok - svojpomoc
Pozri tiež
Depresia
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at