Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Obhajca záujmov a práv pacientov
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Rovnocenné zaobchádzanie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at