Pozri tiež
Komunálne byty
Poradenstvo pre nájomníkov
Služba občanom
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at