všeobecnejšie informácie
Pomoc obetiam
Pozri tiež
Holokaust
Násilie v domácnosti
Obete vojen
Odškodnenie obete páchateľom
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at