špeciálne informácie
Terénna sociálna práca s bezdomovcami
Terénna sociálna práca s drogovo závislými
Terénna sociálna práca s mladistvými
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at