Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Finančná pomoc v núdzi
Sociálny trh
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at