všeobecnejšie informácie
Dôchodky
Pozri tiež
Invalidný dôchodok
Limit vedľajších zárobkov
Preukaz dôchodcu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at