Neboli nájdené žiadne záznamy. Zadajte prosím nový dotaz!

všeobecnejšie informácie
Bývanie pre staré osoby
špeciálne informácie
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Pozri tiež
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Opatrovateľský dozor
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Spoločné byty pre staré osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at