Pozri tiež
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Prejav vôle pacienta
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at