Haus Rosenberg - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

telefón: 01-313 99-1130

fax: 01-313 99-3131

e-mail: haus.rosenberg@kwp.at

webová stránka:

centrála
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

popis

mit Betreuungszentrum für desorientierte BewohnerInnen

Topics
Bytové domy pre staré osoby
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at