Bliższe informacje
Udar mózgu - grupy wsparcia
Zobacz też
Ergoterapia
Fizjoterapia
Logopedia
Rehabilitacja
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at