Zobacz też
Domy mieszkalne dla seniorów
Mieszkania chronione i domy opieki finansowane publicznie
Nadzór jakości opieki
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Przyjęcie do domu opieki
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at