Bliższe informacje
Osoba towarzysząca dziecku
Zobacz też
Prawo do opieki nad dzieckiem
Rodzice samotnie wychowujący dzieci
Sądy rejonowe
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at