Bliższe informacje
Środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Zobacz też
Choroby psychiczne
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Mieszkania dla osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność fizyczna
Niepełnosprawność wieloraka
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Ośrodki pedagogiki specjalnej / Szkoły specjalne
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych
Wspieranie rozwoju dziecka
Zespół Downa
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at