Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert.
Bitte im Beratungszentrum Pflege und Betreuung anfragen.
Zobacz też
Nadzór jakości opieki
Opieka krótkoterminowa
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Przyjęcie do domu opieki
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at