Informacje ogólne
Mobilność osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Transport dla osób niepełnosprawnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at