Zobacz też
Ośrodki informujące o szkolnictwie
Ośrodki pedagogiki specjalnej / Szkoły specjalne
Psychologia szkolna
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at