Zobacz też
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Upośledzenie wzroku
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at