Informacje ogólne
Stan wegetatywny
Zobacz też
Grupy wsparcia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at