Zobacz też
Przemoc
Przemoc o podłożu seksualnym
Przemoc wobec dzieci
Przemoc wobec kobiet
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at