Zobacz też
Rehabilitacja osób starszych w domach opieki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at