Bliższe informacje
Uliczna praca socjalna w środowisku bezdomnych
Uliczna praca socjalna w środowisku narkomanów
Uliczna praca socjalna z młodzieżą
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at