Zobacz też
Informacja dla dzieci i młodzieży
Poradnictwo dla młodzieży
Rzecznik dzieci i młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at