Menschen mit Demenzerkrankung werden in allen Wohn- und Pflegeeinrichtungen betreut. Spezielle Angebote siehe unten.

Informacje ogólne
Demencja
Zobacz też
Mieszkania chronione i domy opieki finansowane publicznie
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at