Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

COPD Austria – Selbsthilfegruppe für COPD und Langzeit-Sauerstoff-Therapie

Mobile phone: 0664 / 100 86 84 (Susanne Steger )

E-mail: susanne.steger@gmx.at

Website:

Topics
Lung diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at