Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

OeCIG - Österreichische Cochlear-Implant-Gesellschaft Landesstelle Wien

Mobile phone: 0664 / 574 46 76 (Christian Ertl)

E-mail: c.ertl@oecig.at (Christian Ertl)

E-mail: m.raab@oecig.at (Markus Raab)

Website:

Topics
Hearing disability self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at