Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PROMENZ Initiative von und für Menschen mit Vergesslichkeit und leichter leben mit Demenz

3400 Klosterneuburg, Brandmayerstraße 50 Caritas Pflegewohnhaus St. Leopold

Mobile phone: 0664/ 52 53 300 (Laura Wunderlich)

E-mail: info@promenz.at

Website:

Business Hours

14-tägig

Description

Selbsthilfegruppen für Menschen mit Vergeßlichkeit und beginnender Demenz

Kontaktpersonen: Raphael Schönborn, Laura Wunderlich

Topics
Dementia
Dementia self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at